Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект»    (далі - «Сайт»), а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету. 

1.     Терміни та визначення

1. Електронна система «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Громадського бюджету (бюджету участі), що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та містом.

2. Громадський бюджет (бюджет участі) – це механізм залучення мешканців міста до участі у бюджетному процесі через подання проектів та участі у громадському голосуванні за такі проекти, переможці якого фінансуватимуться  за рахунок виділеної частини бюджету міста.

3. Проєкт  –  план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді опису з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі); проекти за обсягом фінансування поділяються на малі та великі проекти:

5.       Користувач сайту - будь-який відвідувач сайту.

6.       Автор - Користувач сайту, фізична особа,  який подав власний проект в будь-якій формі і задовольняє критеріям відбору авторів проекту.

7. Голосуючий - Користувач сайту, фізична особа, мешканець м. Новомосковська, якому виповнилося 16 років, а також особи, які мають документ, підтверджуючий проживання у м.Новомосковську (довідка про взяття на облік для внутрішньо переміщених осіб, довідка з міста роботи, навчання тощо), який віддав свій голос за проект в будь-якій формі (за допомогою електронної системи або проголосувавши на місці у Новомосковській міській раді.

8. Конкурс – процес визначення проектів-переможців. Терміни конкурсу визначаються експертною групою з питань громадського бюджету (бюджету участі).

9.   Критерії форми заявки – ознаки, які встановлені Бланком-заявою Проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету міста).

10.   Форма подання проекту – офіційна форма заяви проекту, що містить відомості про автора, опис проекту, бюджет і список підписів осіб, які підтримали проект.

11.  Голосування – процес визначення жителями проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому (у Новомосковській міській раді) чи електронному вигляді (у Системі).

12.   Результати голосування – підраховані голоси подані за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих в результаті голосування у Системі і на їх основі рейтинг проектів в адміністративній панелі. 

13.   Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів до моменту вичерпання загальної суми визначеної на наступний рік. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту за кількістю балів, цей проект може бути відібрано до реалізації окремим рішенням міської ради.

14.   Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.

15.   Адміністрація Сайту – відділ з питань інфраструктури та інвестицій виконавчого комітету Новомосковської міської ради, відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та прес-служби виконавчого комітету Новомосковської міської ради.

2. Загальні умови

1.   Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.   Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

3.    Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

4.   Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

5.  Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Бюджету участі.

6. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

7.   При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

8. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

9.   Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

10.  Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

11.   З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

3. Конкурс

1.   Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

2.   Організатором конкурсу виступає виконавчий комітет Новомосковської міської ради (бюджету участі). Вона має право відмовити в участі, визначити остаточного переможця та реалізувати проект.

3.   Для забезпечення якості та прозорості виконавчий комітет Новомосковської міської ради  залучає експертну групу з питань громадського бюджету (бюджету участі), у склад якої можуть входити представники структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та представники громадськості, депутатського корпусу, бізнес середовища, незалежні експерти тощо.

4.   Експертна група з питань громадського бюджету (бюджету участі)  розглядає проекти, після чого вони висуваються на голосування. 

4. Реєстрація

1.   Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської адміністрації.

2.      Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Формі подання проекту чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

3.  Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

4.  Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

5.    Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

д) Відсутній скан сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних. 

5. Подання проектів

1.    Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.

2.  Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

3.  Проект має бути поданий відповідно до форми з мінімальною кількістю підписів - 15 (окрім автора проекту), що підтримують проект, і додати до проекту список підписів.

4.  Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

5.   Автор підтверджує, що інформація, надана у Формі поданні проекту не порушує прав третіх осіб.

6.  Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

6. Оцінка проектів

1.  Експетна група з питань громадського проекту (бюджету участі) залишає за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку,  якщо:

1.     Зібрано менше необхідної кількості підписів за проект.

2.     Проект не відноситься до жодної з категорій проектів за класифікатором.

3.     Бюджет перевищує суму, зазначену в правилах участі.

4.     Реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України.

5.     Реалізація проекту передбачена у межах землі, що не належить до комунальної власності.

6.     Реалізація проекту порушує права третіх осіб.

7.     Проект запланований на більш ніж один календарний рік.

8.     Реалізація проекту порушує права інтелектуальної власності.

9.     Проект не може бути технічно реалізований.

10.    Проект носить фрагментарний характер і не передбачає створення завершеного об'єкта в рамках 1 року.

2. Проект не відповідає напрямкам діяльності, визначеним міськими цільовими (комплексними) програмами або дублює завдання, які передбачені цими програмами на плановий рік

3. Проект передбачає виключно розробку проектної документації.

4. Проект передбачає залучення для його реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету.

5. Проект містить ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо.

6. Реалізація проекту не належить до компетенції виконавчий комітет Новомосковської міської ради.

7. Проект  не відповідає Стратегії розвитку міста та Генеральному плану міста Новомосковськ, іншій містобудівній документації.

8. Проекти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування жителів міста в паперовому та електронному виді.

9. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.

10. Якщо проект буде перероблено пізніше, ніж за 15 днів до початку голосування, він вважатиметься недійсним та у подальшому не може бути розглянутий експертною групою з питань громадського бюджету (бюджету участі) 

7. Голосування

1. Голосування за проекти здійснюється шляхом паперового (у виконавчому комітеті Новомосковської міської ради) або електронного голосування у Системі.

2.  Ідентифікація Голосуючого здійснюється за допомогою номера паспорта або посвідки на постійне місце проживання.

3.  Голоси, подані у паперовому вигляді, зараховуються у Систему протягом 5 робочих днів.

4. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

5.Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів. 

8. Реалізація проекту

1.   У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, виконавчий комітет Новомосковської міської ради реалізує даний проект за рахунок бюджетних коштів в наступному календарному році в рамках зазначеного автором і бюджету проекту, узгодженого експертною групою з питань громадського бюджету (бюджету участі).

2.  Якщо при голосуванні проект матиме бюджет, що перевищує залишок коштів громадського бюджету (бюджету участі), проект можуть або визнати переможцем і збільшити загальний бюджет участі на різницю між бюджетом даного проекту і залишком загального бюджету участі , або відмовити в реалізації.

3.   Автор дає згоду на всі рішення міської ради та її виконавчого комітету щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

4.   У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

5.  Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор) .

6.   До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

7.  Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

8.      Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проекту в інтересах Системи та/або виконавчого комітету міської ради  без виплати компенсації.

9.      Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту, виконавчому комітету Новомосковської міської ради.

9. Інші умови

1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

2.  Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

3.  Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

4. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, зімнювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієй Угоди.

5.   Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.